Без цукру, зі стевією!
ico Адреса: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13-А
ico Мова
ico
ico
ico
Товарів На суму
0 шт. 0.00 грн
Без цукру, зі стевією!
03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13-А

Офіційні правила конкурсу

Правила проведення акції

«Розіграш річного запасу шоколада від зайчика Лаккі»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цими Правилами (надалі іменуються – «Правила») визначаються правила та умови проведення акції під загальною назвою «Розіграш річного запасу шоколада від зайчика Лаккі» (надалі іменується – «Акція»).

1.2. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕВІЯСАН КОРПОРЕЙШН»; ідентифікаційний код 37856535; Україна, 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13-А (надалі іменується – «Організатор»).

1.3. Акція спрямована на популяризацію кондитерської продукції, яка виготовляється Організатором та позначається торговою маркою «Корисна Кондитерська», та проводиться з метою привернення уваги покупців та стимулювання споживчого попиту.

1.4. Переможець Акції визначається за правилами та критеріями, викладеними в цих Правилах.

1.5. Акція не є азартною грою та не є лотереєю.

1.7. Для проведення Акції, в тому числі для здійснення контролю за ходом Акції та розіграшу Заохочення Організатор має право залучати третіх осіб.

1.8. Ці правила оприлюднюються Організатором на сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою https://steviasun.com.ua/ (надалі – «Сайт»). Організатор вправі протягом періоду проведення Акції вносити зміни до цих Правил шляхом оприлюднення нової редакції Правил на Сайті. Нова редакція Правил вступає в дію з моменту оприлюднення на Сайті.

1.9. В Акції бере участь наступна продукція торгової марки «Корисна Кондитерська», (надалі іменується – «Акційна продукція») з написом «Розіграш річного запасу шоколада від зайчика Лаккі» на задній стороні упаковки, яку надруковано на зовнішньому боці упаковки Акційної продукції, а саме:

1.9.1. Зефір в шоколаді зі стевією ТМ «Корисна Кондитерська», 180 г.

 

2. ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться Організатором в період з 15 листопада 2021 року по 7 січня 2022 року включно (надалі уменується – «Період проведення Акції»).

2.2. Промокоди можуть бути зареєстровані в період з 15 листопада 2021 року по 7 січня 2021 року включно.

2.3. Переможець Акції визначається 13 січня 2022 року.

2.4. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованої території та території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким виповнилося 18 років, та які постійно проживають на території проведення Акції (надалі іменуються – «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

3.2.1. Працівники Організатора та осіб, які залучені Організатором для проведення Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, брат, сестра, діти, батьки).

3.2.2. Особи, які не виконали умови участі в Акції та/або порушили ці Правила.

3.2.3. Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років.

3.3. Приймаючи участь в Акції Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений та згоден з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.

 

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно вчинити всі наступні дії:

4.1.1. Придбати Акційну продукцію;

4.1.2. Всередині упаковки Акційної продукції знайти унікальний промо-код;

4.1.3. Зареєструвати промо-код на Сайті, для чого Учаснику необхідно знайти на Акційній продукції QR-код, відсканувати його за допомогою програмного забезпечення для сканування QR-кодів, перейти за отриманим посиланням на сторінку Акції на Сайті, і в полі «Контактні дані» ввести номер свого мобільного телефону, адресу електронної пошти, свої справжні прізвище та ім’я, а в полі «Унікальний код» ввести промо-код.

4.2. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою номеру мобільного телефону, прізвища та імені, які було вказано при реєстрації промо-коду на Сайті.

4.3. Організатор не несє відповідальності за:

4.3.1. Технічні збої під час реєстрації промо-коду;

4.3.2. Припинення або обмеження надання Учаснику телекомунікаційних послуг з боку організацій, які надають такі послуги;

4.3.3. Повідомлення Учасником недостовірних даних щодо себе під час реєстрації промо-коду.

4.3.4. Неможливість Учасника взяти участь в Акції з причин, які не залежать від Організатора.

4.4. Учасник зобов’язаний зберігати упаковку Акційної продукції протягом усього Періоду проведення Акції і 30 календарних днів після його закінчення.

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ

5.1. Організатором формується Фонд Заохочень Акції, який складається з наступних Заохочень:

5.1.1. Шоубокс: Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.2. Шоубокс: Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.3. Шоубокс: Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з рисовими кульками та чорницею ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.4. Шоубокс: Шоколад ТМ «СТЕВІЯСАН» Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком та журавлиною ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.5. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.6. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з чорницею ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.7. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з фундуком ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.8. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з родзинками ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.9. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.10. Шоубокс: Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.11. Шоубокс: Шоколад чорний «СТЕВІЯСАН» з родзинками ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт);

5.1.12. Шоубокс: Шоколад ТМ «СТЕВІЯСАН» Шоколад молочний «СТЕВІЯСАН» з фундуком та журавлиною ТМ «Корисна Кондитерська» (15 шт).

5.2. Заміна Заохочення на грошовий еквівалент чи будь-який інший товар не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Заохочення несе Організатор.

5.4. У випадку, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права передати та/або відступити своє право третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

6.1. Право на отримання Заохочення Акції (стати Переможцем Акції) набуває Учасник Акції, який згідно із цими Правилами став переможцем розіграшу Акції;

6.2. Для проведення розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів учасників Акції, що зареєстрували промо-код;

6.3. До бази даних включаються Акційні промо-коди, виявлені в Акційній продукції, Учасників що зареєстрували промо-кода;

6.4. Серед бази даних розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначається Учасник Акції, а саме його промо-код, (зареєстровані такими Учасником), який набув права на отримання Заохочень у розіграші; 

6.5. Серед всієї бази даних розіграшу визначається один Учасник Акції, який набуває право на отримання 12 шоубоксів шоколаду ТМ «Корисна Кондитерська» (стає основним Переможцем Акції), а також визначаються ще три резервних Учасника Акції, один з яких може стати Переможцем Акції у випадках передбачених цими Правилами;

6.6. Резервні Учасники Акції визначені Організатором згідно пункту 6.5. цих Правил є резервними Переможцями Акції, а саме:

6.6.1. Учасник Акції, який визначений першим резервним Учасником Акції набуває право на отримання Заохочення (12 шоубоксів шоколаду ТМ «Корисна Кондитерська») замість основного Переможця Акції у випадку:

6.6.1.1. відмови основного Переможця Акції від отримання Заохочення;

6.6.1.2. неможливості вручення основному Переможцю акції розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;

6.6.1.3. невиконання основним Переможцем Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;

6.6.1.4. не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.6.2. Учасник Акції, який визначений другим резервним учасником Акції набуває право на отримання Заохочення (12 шоубоксів шоколаду ТМ «Корисна Кондитерська») замість першого резервного Учасника Акції у випадку:

6.6.2.1. відмови першого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення;

6.6.2.2. неможливості вручення першому резервному Учаснику Акції розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;

6.6.2.3. невиконання першим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;

6.6.2.4. не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.6.3. Учасник Акції, який визначений третім резервним Учасником Акції набуває право на отримання Заохочення замість другого резервного Учасника Акції у випадку:

6.6.3.1. відмови другого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення.

6.6.3.2. неможливості вручення другому резервному Учаснику Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора;

6.6.3.3. невиконання другим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в Акції та для отримання Заохочення;

6.6.3.4. не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.7. У випадку неможливості визначення переможця розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Виконавця, такі Заохочення не переносяться до наступного розіграшу. Заохочення, які не були розіграні у розіграші не переносяться на будь-який інший розіграш та анулюються.

6.8. Результати визначення Переможця Акції, який здобуває право на отримання Заохочення Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

 

7. ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. Учасник Акції, який набув право на отримання Заохочення передбачене цими Правилами (Переможець Акції), протягом 3-х календарних днів з дати його визначення повідомляється про перемогу телефоним дзвінком на номер мобільного телефону, який був указаний

7.2. Після повідомлення про перемогу Учаснику Акції (Переможцю Акції), який набув право на отримання Заохочення такий Учасник Акції протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення повинен надати Організатору копії (скан-копії) документів, передбачених п. 7.5 цих Правил для отримання Заохочення.

7.3. У випадку, якщо Учасник Акції, який набув право на отримання Заохочення (Переможець Акції) протягом 30 календарних днів з моменту направлення повідомлення про перемогу не надасть копії (скан-копії) документів, передбачених пунктом 7.5 цих Правил, він позбавляється права на отримання відповідного Заохочення.

7.4. На Учасника Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків протягом всього дня проведення відповідного розіграшу та протягом Періоду проведення Акції. 

7.5. Учасник, який отримав право на одержання гарантованного Заохоченя, направляє Виконавцю Акції на адресу електронної пошти: marketolog@steviasun.com, скан-копії таких документів:

7.5.1. Скан-копію чинного паспорту громадянина України (чи іншого чинного документа, який підтверджує громадянство України);

7.5.2. Скан-копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), крім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті;

7.5.3. Адресу відділення ПАТ «УКРПОШТА» або ТОВ «НОВА ПОШТА» для відправки Заохочення (в межах території проведення Акції);

7.5.4. Додаткову інформацію, яка потрібна Організатору для відправки Заохочення та бухгалтерського, фінансового та податкового обліку.

7.6. Організатор впродовж 45 календарних днів з дня отримання від Переможця Акції всієї необхідної інформації та документів, відправляє Заохочення на адресу відділення зазначену Переможцем Акції. Організатор має право сам визначити службу доставки/почтову службу якою буде відправлене Заохочення Переможцю Акції. 

7.7. Організатор Акції не несе відповідальності за доставку, або неналежну доставку Заохочення, за роботу поштової (кур’єрської) служби або через неможливість отримати переможцем Акції Заохочення з незалежних від Організатора причин. Організатор Акції не несе відповідальності за гарантійні зобов’язання щодо Заохочення Акції та за їх подальше використання.

7.8. З моменту відправлення Заохочення Переможцю Акції на адресу відділення зазначену переможцем Акції зобов’язання Організатора перед Переможцем Акції за цими Правилами вважаються виконаними.

7.9. У випадку, якщо Заохочення повернене по причині відмови Переможця Акції від отримання, воно не може бути повторно затребуване Переможцем Акції. Претензії щодо таких не отриманих Заохочень не приймаються.

7.10. Переможець Акції вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Заохочення, у випадку:

7.10.1. Відмови від надання або ненадання Організатору документів/інформації, зазначених в п. 7.5. цих Правил, та /або

7.10.2. Надання їх пізніше вказаного терміну, та /або

7.10.3. Надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних, та/або

7.10.4. Надання Переможцем інформації, що має ознаки фальсифікації/маніпуляції, та /або

7.10.5. у випадку, якщо Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з Переможцем Акції, який набув право на отримання Заохочення за номером його мобільного телефону впродовж 5 календарних днів з дати визначення Переможців Акції;

7.10.6. Недотримання Переможцем Акції всіх положень та умов цих Правил та чинного законодавства України, та/або

7.10.7. Якщо Організатором буде встановлено, що Переможець Акції не може бути Учасником Акції згідно умов цих Правил, та/або;

7.10.8. Відмови переможця Акції від Заохочення;

що звільняє Організатора від будь-яких зобов’язань перед таким Переможцем Акції. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.2. Організатор Акції залишає за собою право: 

8.2.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;

8.2.2. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Заохочення; 

8.2.3. не вступати в листування та інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах.

8.2.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Заохочення та публікувати зазначені матеріали в мережі інтернет, соц мережах та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.

8.3. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні слова.

8.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

8.5. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення.

 

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Приймаючи участь у Акції, Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації та документів (в тому числі згідно пунктів 4.1.3, 7.5.) Організатором та залученими ним третіми особами з метою забезпечення участі в цій Акції (в тому числі внесення в Базу Акції), з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його (Учасника Акції) імені (псевдоніму), прізвища, по батькові, фотографії, інтерв’ю, номеру мобільного телефону, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього (Учасника Акції) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його (Учасника Акції) імені, ім’я, по батькові, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), інтернет сайті, соц. мережах, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Ця згода також розуміється як згода, що передбачається ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями), а також як згода на включення його (Учасника Акції) номера телефону та електронної адреси до системи розсилки інформації про нові рекламні акції, які будуть проводитися в майбутньому. Також Учасники, як суб’єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Організатору і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Акції за цими Правилами, останні ознайомилися та повідомлені  про їхні права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким передаються такі персональні дані Учасників. Організатор є володільцем персональних даних Учасників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Організатора. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції та не має право на отримання Заохочення. Організатор має право знищити базу персональних даних, без попереднього повідомлення про це володільців персональних даних, після повного закінчення Акції.

9.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Організатору та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, рекламних відносин та з метою податкового, фінансового та бухгалтерського обліку.

9.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.

9.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України. 

9.5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.

 

×
Кошик